Basketbal

Seizoen 2020-2021

In 2011 bleek dat er steeds meer vraag was naar de mogelijkheid om te basketballen in Zwanenburg.
Er zijn maar 3 basketbalverenigingen in de Haarlemmermeer waar de jeugd kan basketballen.
Het bestuur van SV Christofoor heeft toen het besluit genomen om het basketballen mogelijk te maken en heeft dus een nieuwe tak van sport opgericht binnen haar omnivereniging. Ook met het oog op de nieuwe ontwikkeling m.b.t. het Hart van Zwanenburg (HvZ), waar in het komende jaar een sporthal zal worden gerealiseerd, gesubsidieerd door SLS (Stichting Leefbaarheid Schiphol).

In 2020 telt de basketbalafdeling maar liefst 12 teams die in de competitie spelen.
Te weten: 1 U10 team, 1 U12 team, 1 U14 team, 1 U16 teams, 2 U18 teams, 1 U20 team, 2 U22 teams en 3 heren senioren teams.
Ook wordt er volop gebasketbald bij de recreanten en bij de Basketbalscool, waar kinderen spelen tot 11 jaar.

Dit seizoen hebben wij ook 3 landelijk teams (2e divisie), te weten de U18-1, U20-1 en U22-1.

Al met al een unieke gelegenheid om in de komende seizoenen de jeugd bekend te maken met basketballen in Zwanenburg-Halfweg.

Bekijk voor een impressie van de nieuwe hal de onderstaande video:

Nieuwe dorpshuis en Sporthal: Het Hart van Zwanenburg

Per 1 Oktober 2011 zijn we begonnen met trainingen te geven aan de jeugd vanaf 6 jaar in de Kinheim gymnastiekzaal in Zwanenburg. Deze trainingen worden gegeven door meerdere professionele gecertificeerde trainers. De dagen waarop deze trainingen worden gegeven zijn: maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond.

Inmiddels hebben wij het 100ste lid mogen begroeten.
De komende seizoenen streven we naar een groei van
een 125/150-tal leden.

Wij hopen u allemaal een keer te zien op een van onze trainingen!

Voor meer informatie over basketballen in Zwanenburg-Halfweg:

E-mailadres: info@svchristofoor.nl