Privacy statement SV Christofoor

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van OMNI vereniging SV Christofoor, gevestigd te Zwanenburg - Halfweg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40594991, hierna te noemen: `SV Christofoor’ .

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@svchristofoor.nl

SV Christofoor is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe verkrijgt SV Christofoor uw gegevens?

SV Christofoor heeft gegevens over u in bezit, omdat u die aan ons verstrekt heeft bijvoorbeeld via het inschrijfformulier.

Hoe gebruikt SV Christofoor uw gegevens ?

In onderstaand overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 • Doel: het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst
  Gegevens: NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, E-mail adres, afdeling van lidmaatschap
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.
  Ontvangers: NVT
 • Doel: (Financiële) administratie
  Gegevens: NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, E-mail adres, factuuradres, Bankgegevens, Betaalgegevens (openstaand saldo), afdeling van lidmaatschap
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn: Gedurende de overeenkomst en voor de financiële administratie voor 7 jaar
  Ontvangers: Boekhouder, Accountant, Belastingdienst
 • Doel: Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
  Gegevens: NAW gegevens, E-mail adres
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn: Zolang als men aangemeld is.
  Ontvangers: E-marketing
 • Doel: Versturen van berichten van derden, waaronder sponsoren
  Gegevens: NAW gegevens, E-mailadres
  Grondslag: Toestemming
  Bewaartermijn: Zolang als men aangemeld is.
  Ontvangers: Sponsoren
 • Doel: Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
  Gegevens: Cookies (zie voor meer info het subkopje Cookies), Surfgedrag, Locatie
  Grondslag: Toestemming
  Bewaartermijn: Iedere keer dat onze website bezocht wordt.
  Ontvangers: Websitebeheerders, Analytics tools
 • Doel: ter benadering na beëindiging lidmaatschap. (bijv. voor een reünie of bijzondere gebeurtenis)
  Gegevens: NAW gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer
  Grondslag: Toestemming
  Bewaartermijn: Zolang de toestemming niet is ingetrokken
  Ontvangers: NVT

Wat zijn cookies en hoe gebruikt SV Christofoor ze?

Een cookie is een klein tekstbestand die bij het bezoek van de website van SV Christofoor wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. De cookies die via de website van SV Christofoor worden geplaatst kunnen uw computer, tablet of mobiele telefoon of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Het kan zijn dat SV Christofoor verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan.

 

U hebt het recht SV Christofoor te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij SV Christofoor op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal SV Christofoor deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van SV Christofoor hebben ontvangen.

Intrekking Toestemming

Wanneer de grondslag voor gegevensverwerking ‘Toestemming’ is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dit heeft voor het verleden geen gevolgen maar betekent dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat SV Christofoor u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door SV Christofoor

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of SV Christofoor wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kan een verzoek verstuurd worden naar info@svchristofoor.nl .

SV Christofoor zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één week nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen. SV Christofoor zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Indien SV Christofoor uw verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Beveiliging persoonsgegevens

SV Christofoor treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van SV Christofoor. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. SV Christofoor raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

SV Christofoor past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal SV Christofoor er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Klachten en vragen over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht of vraag heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of over onze privacyverklaring. U kunt dan een e-mail sturen naar info@svchristofoor.nl .

Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.