Enthousiaste, verbindende en besturende voorzitter

die de hele club, bestuur en commissieleden begeleidt om de ambities van SV Christofoor waar te maken. We zoeken een voorzitter die goed is in het opstellen en uitvoeren van beleid en dit goed kan vertalen naar taken en acties voor de verschillende afdelingen binnen de club. Ook is de voorzitter degene die het beleid en de ambities van SV Christofoor overdraagt en bespreekt met externe partijen zoals de gemeente Haarlemmermeer, SportService Haarlemmermeer en bovenal de NBB. De voorzitter verbindt vanuit beleid alle verschillende geledingen, commissies en bestuursleden binnen de club met elkaar door open, heldere en actieve communicatie.  De voorzitter houdt rust en overzicht maar ziet ook de mogelijkheid om kansen te benutten die passen in de ambities van de club.

Taken:

 • In samenwerking met de daartoe bestaande commissies het opstellen, evalueren en uitvoeren van beleidsplannen.
 • Leidinggeven aan het 5-hoofdig bestuur van SV Christofoor
 • Plannen en organiseren bestuursoverleg
 • Uitzetten en coördineren van acties intern en extern
 • Organiseren en uitvoeren ALV’s 
 • Woord voeren naar Gemeente Haarlemmermeer, SportService Haarlemmermeer en de NBB
 • Het opstellen van een (middel)lange termijnvisie met de afgevaardigden van de verschillende afdelingen en het bestuur. 

We zoeken een kandidaat met de volgende kenmerken:

 • Aantoonbare beroepsmatige ervaring in het opstellen en uitvoeren van beleid
 • Sterk in het communiceren van beleid en ambities, zowel schriftelijk als mondeling
 • Aantoonbare ervaring in bestuursfuncties van sportverenigingen
 • Netwerk binnen Haarlemmermeer en regio (ondernemers en gemeente) 
 • Goed in het stimuleren, enthousiasmeren en begeleiden van vrijwilligers in sportorganisaties
 • Kennis en ervaring in het veranderen van organisaties (of teams daar binnen) naar meer zelf verantwoordelijkheid en resultaat gerichtheid
 • Bereidheid om zich voor een periode van 3 jaar of langer in te zetten in de hier beschreven functie. 
 • Aantoonbare ervaring in het contact leggen en onderhouden met zowel vrijwilligers als professionals binnen en buiten de vereniging en zorgen dat alle partijen steeds beter met elkaar samenwerken.
 • Aantoonbare affiniteit met financiën bij (sport)verenigingen en/of non-profit organisaties

Functie voorwaarden 

De functie van voorzitter is een onbetaalde functie. Kosten die voor de functie gemaakt worden zijn in overleg met het bestuur te declareren. Het is mede aan de voorzitter en het bestuur om te bezien of in het kader van professionalisering van de club bestuursfuncties van SV Christofoor betaalde functies moeten en kunnen worden. De verwachte inzet is in de huidige situatie gemiddeld 5 uur per week gedurende de maanden vanaf midden augustus t/m juni.

Procedure

Binnen SV Christofoor is vanuit de verschillende geledingen een team samengesteld (met name hoofd bestuurs leden) dat een intake gesprek voeren zal met potentiele kandidaten. Dit gesprek vindt plaats op basis van een schriftelijke motivatie die de kandidaat van te voren heeft verstuurd waarin ook zijn/haar ervaring en kennis is toegelicht. Een apart CV is niet noodzakelijk.  In het geval er meerdere geschikte kandidaten zijn, dan is het intake gesprek doorslaggevend voor de keuze. Over de keuze kan indien gewenst naderhand gecommuniceerd worden via de huidige voorzitter van SV Christofoor. 

Reacties kunt u sturen naar:  info@svchristofoor.nl

———————————————————————————————————————————–

LEDENADMINISTRATIE

 • Wil je ook graag iets bijdragen aan de vereniging waar je zelf of je kind(eren) sporten, maar lukt het je niet om wekelijks in de sporthal/gymzaal wat te doen? Dan hebben we nu een leuke vacature die je op je eigen tijd en vanuit huis kunt uitvoeren!

  Taken
  1. Het inschrijven van nieuwe leden, het bijhouden van de ledenstatus en het verwerken van afmeldingen. 
 • Het meeste werk zit vooral in de laatste en eerste maand van het seizoen, waar de overschrijvingen en teamindelingen plaats vinden.

  Profiel
  • Affiniteit met digitale administratieve vaardigheden (we werken in Sportlink)
  • Nauwkeurig kunnen werken
  • Goede communicatieve vaardigheden.

Interesse gewekt?

Kortom, heb je interesse om de vereniging bij te staan? Wil je nog meer informatie?
Reacties of vragen kunt u sturen naar:  info@svchristofoor.nl

Zonder de inzet van (ouders van) leden, kan een vereniging niet bestaan. Dus we hopen op veel reacties!

——————————————————————————————————————————–

Leden gezocht voor de kas commissie

De statuten van SV Christofoor vereisen dat de financiële rekening en verantwoording, zoals opgesteld door het bestuur van SV Christofoor, door een afvaardiging van de leden wordt gecontroleerd. Dat gebeurt door de zogeheten ‘kascommissie’. Een praktische voorwaarde voor het functioneren van de kascommissie is wel dat er min. 2 leden zitting in nemen. Daarom bij deze een oproep!

Elk najaar geeft de kascommissie goedkeuring aan het door het SV Christofoor-bestuur opgestelde jaarverslag en de financiële rekening en verantwoording. De commissie controleert onder meer de balans en de exploitatierekening. Het bestuur verschaft daartoe alle benodigde inlichtingen; waar nodig schakelt de commissie deskundigen in. Tijdens de najaarsvergadering brengt de kascommissie aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar ‘bevindingen’. Als die controle en bevindingen naar tevredenheid zijn, vraagt de kascommissie de ledenvergadering het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Om dit alles goed te kunnen doen, heeft de vereniging een kascommissie nodig die bestaat uit min. 2 leden. Op dit moment telt de kascommissie 2 leden, maar deze commissie leden mogen max. 4 jaar actief zijn. Het bestuur van SV Christofoor doet daarom een oproep aan leden om zich voor deze taak te melden. Niet alleen omdat het statutair moet, maar omdat het bestuur graag naar tevredenheid verantwoording aflegt en de leden deze verantwoording voor zichzelf zouden moeten verlangen.

Kortom, heb je interesse om de vereniging bij te staan? Wil je nog meer informatie?
Reacties of vragen kunt u sturen naar:  info@svchristofoor.nl

——————————————————————————————————————————

Sponsor Commissie

De vereniging wil nu echt meer aandacht besteden aan sponsoren, zodat er meer uit de samenwerking tussen de sponsoren en haar leden gehaald kon worden. Om een goed beeld te geven van wat de Sponsor Commissie inhoud wordt dat hieronder uitgewerkt.

De sponsor commissie is verantwoordelijk voor de sponsorwerving en het onderhouden van de relaties met nieuwe en huidige sponsoren. Sponsoren zijn erg belangrijk voor het voortbestaan van SV Christofoor en het netwerk van onze leden. Daarom is het van belang dat deze met zorg worden uitgezocht en behouden. Beide partijen moeten voordeel hebben van een sponsoring. Als sponsorcommissie houden wij contact doormiddel van e-mail, telefoon en bedrijfsbezoeken. Ook organiseren wij netwerkenavonden en bedrijfsbezoeken om de leden in contact te brengen met het bedrijfsleven.

De hoofddoelstelling van de Sponsor Commissie is het onderhouden en opbouwen van een persoonlijke relatie met sponsoren die meerwaarde bieden voor SV Christofoor en haar leden.

Kortom, heb je interesse om de vereniging bij te staan? Wil je nog meer informatie?
Reacties of vragen kunt u sturen naar:  info@svchristofoor.nl

——————————————————————————————————————————-

Badminton jeugd trainer gezocht

Wie zijn wij?

Sporten in een fijne omgeving’ dat is het doel van SV Christofoor. Hoe we dat doen? Door iedereen: jong, oud, fanatiek of recreatief een plekje te geven. SV Christofoor is een omni vereniging en is opgericht in 1934 en bestaat dit jaar dus 85 jaar! De afgelopen drie jaar is gebleken dat er steeds meer vraag naar behoefte was naar de mogelijkheid om weer te gaan badmintonnen in Zwanenburg en Halfweg. Het bestuur van Christofoor heeft vorig jaar het besluit genomen om badmintonnen weer mogelijk te maken en heeft een nieuwe afdeling opgericht binnen haar omni vereniging. Al met al een unieke gelegenheid om in de komende seizoenen de jeugd weer met badmintonnen bekend te maken. Bekijk onze website voor meer informatie: www.svchristofoor.nl

Wat zoeken wij?

Voor de start van het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar een nieuwe badminton jeugd trainer. Hij/Zij is creatief met het geven van trainingen en zorgt met een diversiteit aan oefeningen voor plezier tijdens de trainingen. Een mix van plezier en inzet zorgt verder voor bijbehorende prestaties. Daarnaast moet de trainer communicatief vaardig zijn en zal er op gezette tijden afstemming zijn met het bestuur, de jeugdtrainer(s) en de diverse commissies.

Wanneer trainen wij?

Momenteel traint de jeugd groep eenmaal in de week op de vrijdagavond van 18.00-19.00 uur. Exacte dagen en tijden kunnen in overleg verder op elkaar worden afgestemd.

Interesse gewekt?

Als we je interesse gewekt hebben en jij denkt bij onze mooie club te passen: neem dan met ons contact op!

Mail je motivatie naar info@svchristofoor.nl

PS: Wij hanteren een vergoeding per uur, afhankelijk wat je ervaringen zijn en waar je woont.

Tot snel?

Bestuur SV Christofoor 

——————————————————————————————————————-

Judo leraar trainer gezocht

Wie zijn wij?

‘Sporten in een fijne omgeving’ dat is het doel van SV Christofoor. Hoe we dat doen? Door iedereen: jong, oud, fanatiek of recreatief een plekje te geven. SV Christofoor is een omni vereniging en is opgericht in 1934 en bestaat dit jaar dus 85 jaar! De afgelopen drie jaar is gebleken dat er steeds meer vraag naar behoefte was naar de mogelijkheid om weer te gaan judoën in Zwanenburg en Halfweg. Het bestuur van Christofoor heeft vorig jaar het besluit genomen om judoën weer mogelijk te maken en heeft een nieuwe afdeling opgericht binnen haar omni vereniging. ). Al met al een unieke gelegenheid om in de komende seizoenen de jeugd weer met judoën bekend te maken. Per 1 oktober 2018 zijn we begonnen op de dinsdag middag met judo trainingen te geven aan de jeugd van 4-6 jaar, voor zowel meisjes als jongens in de SLS-sporthal te Zwanenburg. Per 1 september gaan we ook beginnen met een nieuwe les op de vrijdag middag voor 6 jaar en ouder. Beide trainingen worden gegeven door 2 enthousiaste leraren, echter gaat een van deze trainersvolgend seizoen een jaar stage lopen in het buitenland, hiervoor zoeken we dus een vervanger.

Wat zoeken wij?

Voor de start van het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar een nieuwe judo trainer. Hij/Zij is creatief met het geven van trainingen en zorgt met een diversiteit aan oefeningen voor plezier tijdens de trainingen. Een mix van plezier en inzet zorgt verder voor bijbehorende prestaties. Daarnaast moet de trainer communicatief vaardig zijn en zal er op gezette tijden afstemming zijn met het bestuur, de jeugdtrainer(s) en de diverse commissies.

Wanneer trainen wij?

Momenteel trainen de jeugd op dinsdag van 15.00-16.30 uur voor 6-12 jaar en op vrijdag middag van 16.00-17.00 uur voor 6-12 jaar en ouder in de SLS sporthal te Zwanenburg.

Interesse gewekt?

Als we je interesse gewekt hebben en jij denkt bij onze mooie club te passen: neem dan met ons contact op!

Mail je motivatie naar: info@svchristofoor.nl

PS: Wij hanteren een vergoeding per uur, afhankelijk wat je ervaringen zijn en waar je woont.

Tot snel?

Bestuur SV Christofoor

——————————————————————————————————————-