Henny Niesten tweede erelid SV Christofoor

Het verhaal van Henny en Christofoor start in november 1983. De historie van Davilex laat dit los.

De eerstvolgende keer dat wij Henny in de analen tegenkomen is 27 maart 1984. Uit het krantenknipsel blijkt dat Henny vanaf dag 1 heeft getraind en gespeeld op de maandagavond. Ook toen werd er al gezocht naar versterking van de het aantal leden.

In hetzelfde artikel staat een foto en daarop komen we meer oude bekenden tegen nl Arnold Slaa en Karel Wagenaar. Dit zijn dus kameraden van het eerste uur.

 Terug naar Henny. De tweede keer dat we Henny in de media tegenkomen is april 1989. In de kampioenswedstrijd van Heren 4 heeft met name Henny een belangrijk aandeel gehad zo is te lezen. (rustig spel en goed blokken) .

Het kampioensteam kent enkele andere bekende namen zoals Nico van Yperen, Jaap Roodveldt en Luuk Buijs. Heren 4 wist toen zelfs te promoveren naar de 2e klasse.

 In juni 1994 maakt Henny onderdeel uit van de feestcommissie als het 60-jarige jubileum georganiseerd wordt.

Onze archieven met bestuurs verslagen gaan helaas niet verder terug dan 1998, maar in 1998 en vermoedelijk al enige jaren daarvoor treedt Henny al op als penningmeester van de vereniging. Tot aan zijn afscheid i.v.m. vertrek naar Finland is Henny aangebleven als penningmeester en na het stoppen van de voorzitter in 2004 ook nog als plaatsvervangend/interim voorzitter.

Eén keer per jaar kwam het bestuur bijeen bij Henny thuis in Heemstede. De andere vergaderingen vonden plaats in Halfweg of Zwanenburg.

Van huis uit niet opgeleid als financieel expert is het zeker een applaus waard om dan toch minstens 16 jaar als penningmeester op te treden en dit zo goed te doen want de club is altijd financieel gezond geweest.

Henny bedankt voor al je inzet al die jaren en ‘hoe heet het’ zal ik maar zeggen, dit was echt het het stopwoordje van Henny!

Wij als Bestuur willen je bij deze benoemen als tweede erelid van SV Christofoor, Henny bedankt.