Uitnodiging algemene jaarvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Aan de leden en ouders van de jeugdleden.

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van sportvereniging

Christofoor, op woensdag 11 oktober a.s. in het kantoor van Hot Pepper,

Suikersilo-Oost 23, te Halfweg.

Aanvang: 20.30 uur.

 

Agenda:

Opening, mededelingen

Verslag kascommissie, decharge en benoeming leden kascommissie

Verslag jaarrekening seizoen 2016/2017

Begroting seizoen 2017/2018

Contributie 2017/2018

Rondvraag en sluiting